Thông báo Tổ chức bảo vệ đề cương Luận án tiến sĩ và Seminar tổng thể cho Nghiên cứu sinh
31/05/2020 | 455 lượt xem

Khoa Quản lý - Luật kinh tế thông báo về việc:

1. Tổ chức bảo vệ đề cương Luận án Tiến sĩ cho NCS Nguyễn Văn Đông 

- Thời gian 14h00 thứ 3 ngày 2/6/2020

- Địa điểm: Phòng họp B

2. Tổ chức Seminar tổng thể của NCS Nguyễn Thị Thu

- Thời gian 16h00 thứ 3 ngày 2/6/2020

- Địa điểm: Phòng họp B

Kính mời các đồng chí quan tâm tham dự!

Trợ lý Khoa học & Đào tạo

Video