Báo cáo Seminar tổng thể của Nghiên cứu sinh Bùi Văn Lương
31/10/2019 | 1499 lượt xem

Ngày 30/10/2019 Khoa QL - LKT tổ chức báo cáo Seminar tổng thể cho nghiên cứu sinh Bùi Văn Lương

Tham dự Seminar có PGS.TS Đỗ Anh Tài - Phó Hiệu trưởng, Giáo viên hướng dẫn; PGS.TS. Trần Nhuận Kiên - Phó Hiệu trưởng; TS. Đỗ Đình Long - Trưởng khoa QL - LKT; TS. Phạm Thị Ngọc Vân - Phó Trưởng khoa QL - LKT, TS. Nguyễn Quang Hợp - Trưởng phòng HC - TC, cùng các nghiên cứu sinh Khoa QL - LKT và các đồng chí quan tâm tới lĩnh vực nghiên cứu.

TS. Đỗ Đình Long chủ trì chương trình Seminar

NCS Bùi Văn Lương trình bày vắn tắt nội dung Seminar tổng thể

PGS.TS Trần Nhuận Kiên góp ý về Seminar của NCS

TS. Phạm Thị Ngọc Vân nhận xét và gợi mở thêm một số nội dung cần bổ sung trong Seminar

TS. Nguyễn Quang Hợp trao đổi về những ưu điểm và những nội dung cần làm rõ hơn trong Seminar

PGS.TS. Đỗ Anh Tài (GVHD) trao đổi về quá trình thực hiện Seminar của NCS Bùi Văn Lương và tiếp thu những góp ý của các thầy cô trong hội đồng

Trợ lý Khoa học & Đào tạo

Video