Thông báo tổ chức Thông qua luận án tại Khoa chuyên môn và xét điều kiện bảo vệ LATS cấp cơ sở của NCS Ngô Thị Huyền Trang
05/10/2019 | 2234 lượt xem

Khoa Quản lý - Luật kinh tế thông báo về việc:

Tổ chức Thông qua luận án tại Khoa chuyên môn và xét điều kiện bảo vệ LATS cấp cơ sở của NCS Ngô Thị Huyền Trang

- Thời gian: 14h ngày 8/10/2019

- Địa điểm: Phòng họp B

Kính mời các đồng chí quan tâm tham dự!

Trợ lý Khoa học & Đào tạo

Video