Thông báo thời gian báo cáo chuyên đề và Seminar của nghiên cứu sinh Lê Thanh Tùng
22/09/2019 | 2391 lượt xem

Khoa Quản lý - Luật kinh tế thông báo về việc:

Nội dung 1: Tổ chức báo cáo chuyên đề v cho NCS Lê Thanh Tùng

- Thời gian: 14h00 thứ 4 ngày 25/09/2019

- Địa điểm: Phòng họp B

Nội dung 2: Tổ chức báo cáo Seminar một số nội dung nghiên cứu cho NCS Lê Thanh Tùng

- Thời gian: 15h10 thứ 4 ngày 25/09/2019

- Địa điểm: Phòng họp B

Kính mời các đồng chí quan tâm tham dự!

Trợ lý Khoa học & Đào tạo

Video