Công tác HSSV Khoa QL - LKT
19/08/2016 | 3920 lượt xem

Công tác học sinh sinh viên ( HSSV) là một trong những công tác trọng tâm của Nhà trường, nhằm đảm bảo mục tiêu giáo dục và đào tạo sinh viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mĩ và nghề nghiệp. Hệ thống văn bản về công tác HSSV của nhà trường đã được xây dựng theo chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có tính cụ thể hoá cao. Hàng năm, nhà trường thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về công tác HSSV và nội quy, quy định của nhà trường để đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về công tác HSSV và nội quy, quy định của nhà trường để đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Cụ thể:

          + Quy định về công tác Sinh viên trường ĐH KT&QTKD, hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 403/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 24/04/2014 của Hiệu trưởng trường ĐH KT&QTKD;

          +Quy định về khung xử lý kỷ luật sinh viên hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 155/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 06/03/2014 của Hiệu trưởng trường ĐH KT&QTKD;

          + Quy định xét cấp Học bổng KKHT, Học bổng tài trợ cho sinh viên hệ đại học chính quy tại trường Đại học Kinh tế và QTKD ban hành kèm theo Quyết định số 422/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 29/4/2014 của Hiệu trưởng trường ĐH KT&QTKD;

          + Quyết định số 872/QĐ-ĐHKT&QTKD – ĐT ngày 20/08/ 2014 về việc quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Hiệu trưởng trường ĐH KT&QTKD;

          + QĐ số 165/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 29/02/ 2016 v/v ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy.

          Đặc biệt, nhà trường đã phát hành tài liệu tập huấn cố vấn học tập và đưa vào sử dụng phổ biến trong toàn thể cán bộ, giảng viên và HSSV, định kỳ bổ sung và tái bản để cập nhật các thông tin phục vụ kịp thời cho người học. Các văn bản ban hành là hành lang pháp lý cho công tác quản lý HSSV của nhà trường ngày càng đi vào nề nếp. Nhận thức được điều đó, Khoa Quản lý – Luật Kinh tế đã và đang nỗ lực đổi mới để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Trong thời gian qua, công tác HSSV của Khoa đã có những đổi mới và thu nhận được những kết quả bước đầu quan trọng làm tiền đề cho những bước phát triển tiếp theo. Cụ thể:

          1. Làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền giúp HSSV hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của HSSV trong trường đại học

           Khoa cùng Nhà trường thường xuyên xây dựng kế hoạch và thực hiện đầy đủ các nội dung, biện pháp giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho HSSV theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo như: Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” vào đầu khóa học và đầu mỗi năm học; Tổ chức các buổi tọa đàm, các cuộc thi tìm hiểu do Khoa, Nhà trường và cấp trên phát động; Tổ chức cho HSSV học tập và quán triệt Nghị quyết của Đảng; Duy trì tổ chức sinh hoạt lớp định kỳ ít nhất 2 lần/tháng… Các hoạt động trên nhằm nâng cao nhận thức của HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - HSSV thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, về công tác HSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của nhà trường; Đặc biệt, giúp HSSV nắm bắt được phương hướng, nhiệm vụ của năm học, hiểu rõ nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng được nhu cầu của xã hội.

 2. Thực hiện đúng, đầy đủ, thường xuyên các chế độ chính sách đối với HSSV

          Bên cạnh nguồn học bổng khuyến khích học tập cho HSSV từ Nhà trường, Khoa luôn đảm bảo nguồn kinh phí và tổ chức khen thưởng cho SV đạt thành tích cao trong học tập khi đạt chuẩn ngoại ngữ, tin học trước thời hạn.

          Khoa luôn phối hợp chặt chẽ với Nhà trường cùng các cơ quan chức năng và địa phương để thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách liên quan đến HSSV như: miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, trợ cấp ưu đãi, học bổng chính sách, vay vốn tín dụng… đúng đối tượng.

3. Triển khai có hiệu quả việc đánh giá, xếp loại công tác học sinh, sinh viên, nâng cao kết quả học tập và rèn luyện

          Việc triển khai tổ chức đánh giá, xếp loại công tác HSSV đảm bảo đúng quy trình, nghiêm túc, khách quan và thông báo kết quả đánh giá, xếp loại công khai website của nhà trường để toàn thể cán bộ, giảng viên và HSSV trong trường biết. Đây là một công việc cần thiết giúp Khoa và nhà trường nắm bắt toàn diện về công tác HSSV để lập kế hoạch, chương trình và chỉ đạo kịp thời, chính xác đối với công tác HSSV.

  Kết quả đánh giá, xếp loại công tác HSSV thể hiện một phần năng lực và chất lượng đào tạo của các khoa và nhà trường; là căn cứ để Khoa đề nghị nhà trường khen thưởng công tác HSSV và được sử dụng để tham khảo trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục; là cơ sở để Hội đồng thi đua nhà trường xét, xếp loại thi đua năm học  cho tập thể, cá nhân ở các khóa đào tạo. Trong đó, học kì I năm học 2015-2016 vừa qua, Khoa có 535 sinh viên thuộc các khóa  9, 10, 11và 12. Với kết quả học tập như sau: 360 SV có kết quả học tập hạng Bình thường chiếm 67.29 %; 175 SV có kết quả học tập hạng Yếu chiếm 32.71 %. So với kết quả xét tiến độ học kỳ II năm học 2014-2015,  kết quả học tập của sinh viên ngày càng có nhiều tiến bộ. Nhìn chung, học kì I năm học 2015-2016 đã có bước tiến đáng khích lệ, tỉ lệ SV có kết quả học tập hạng bình thường tăng từ 58.2% lên 67.29% (tăng 9.09%), đồng thời giảm tỉ lệ SV có kết quả học tập hạng yếu từ 41.8% xuống 32.71% (giảm 9.09%).

4. Triển khai có hiệu quả các công tác liên quan tới HSSV

          - Khoa tiếp tục phổ biến tới toàn thể sinh viên các khóa về chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Tin học để sinh viên hiểu và thấy rõ vị trí vai trò của nội dung chuẩn đầu ra. Động viên sinh viên tích cực học tập đạt chuẩn IC3 và TOEIC 400 ( với SV K9, K10), TOEIC 450 ( với SV K11, K12) với tinh thần chủ động hơn để chuẩn bị hành trang tốt cho mình khi tốt nghiệp.

- Câu lạc bộ Tiếng anh của Khoa được ra đời được gần 2 năm nhưng đã có nhiều nỗ lực, CLB duy trì sinh hoạt đều đặn hàng tháng, có nhiều hình thức hỗ trợ các em sinh viên yêu thích tiếng anh và đã lập ra một diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm học TOEIC.

- Hoàn thành 100% công tác khai báo nội-ngoại trú và kiểm tra thực tế nơi ăn ở và sinh hoạt của sinh viên ngoại trú trên địa bàn các phường Tân Thịnh, Quyết Thắng, Thịnh Đán và các khu vực lân cận.

- Tham gia và hưởng ứng nhiệt tình các phong trào do nhà trường, cũng như đoàn trường và liên chi phát động như: hiến máu nhân đạo, sinh viên tình nguyện, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đạt các thành tích nổi bật như phối hợp với Đoàn trường thực hiện chương trình “Chào tân sinh viên K12”, Tham gia giải bóng đá sinh viên trường ĐH Kinh tế & QTKD lần thứ VII – năm 2016 đạt thành tích cao, Tham gia Hội diễn văn nghệ chào mừng 26-3......

Trợ lý CTHSSV

Video