Tuyển dụng nhân viên kinh doanh của Công ty CP Tập đoàn Dinh dưỡng miền Bắc
01/08/2016 | 1387 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD
Số: 681 /TB-ĐHKT&QTKD-TVSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 12 tháng 8 năm 2015

THÔNG BÁO
V/v Tuyển dụng nhân viên kinh doanh của Công ty CP Tập đoàn Dinh dưỡng miền Bắc 

Để tạo điều kiện cho sinh viên của Nhà trường có cơ hội phát triển việc làm sau khi tốt nghiệp, đồng thời khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường; căn cứ công văn và thông tin tuyển dụng của Công ty CP Tập đoàn Dinh dưỡng miền Bắc. Nhà trường thông báo cho toàn thể sinh viên đã tốt nghiệp, sắp tốt nghiệp và những cá nhân có nhu cầu biết và tham gia chương trình tuyển dụng nhân sự của Công ty CP Tập đoàn Dinh dưỡng miền Bắc trong năm 2015.

Hạn nộp hồ sơ: Công ty tuyển liên lục, không giới hạn thời gian.

Mức lương được hưởng: Từ 10 đến 20 triệu đồng/tháng + hưởng thêm doanh thu.

Mọi thông tin về chương trình tuyển dụng và yêu cầu về hồ sơ của công ty các bạn sinh viên có thể xem chi tiết tại file đính kèm thông báo này.

Các ứng viên có nhu cầu tham gia phỏng vấn có thể liên hệ nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên của nhà trường, phòng 110 nhà hiệu bộ, ĐT: 02803 841161, DĐ: 0976588967 (gặp thầy Thái), Trung tâm sẽ tập hợp hồ sơ và thông báo thời gian phỏng vấn cho ứng viên.

Nơi nhận:
– BGH (b/c);
– Các khoa chuyên môn(t/b);
– Website Nhà trường (đăng tải);
– Niêm yết các bảng tin;
– Lưu VT, TVSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG
GĐ TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ SV

(Đã ký)

Trần Lương Đức