Thông báo V/v tham gia chương trình tuyển dụng Meister tại Thái Nguyên của Công ty Minami Fuji – Nhật Bản
01/08/2016 | 1722 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD
Số: 646/TB-ĐHKT&QTKD-TVSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 21 tháng 6 năm 2016

THÔNG BÁO
Về việc tham gia chương trình tuyển dụng Meister tại Thái Nguyên
của Công ty Minami Fuji – Nhật Bản 

Để tạo điều kiện cho sinh viên của Nhà trường có cơ hội phát triển việc làm sau khi tốt nghiệp, đồng thời khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường; căn cứ công văn số 994/ĐHTN-HSSV và thông tin tuyển dụng của Công ty Minami Fuji – Nhật Bản về việc tổ chức chương trình tuyển dụng Meister tại Thái Nguyên. Nhà trường thông báo cho toàn thể sinh viên đã tốt nghiệp, sắp tốt nghiệp và những cá nhân có nhu cầu biết và tham gia chương trình tuyển dụng của Công ty trong tháng 6 năm 2016.

Mọi thông tin về chương trình tuyển dụng và cách thức nộp hồ sơ của công ty các bạn sinh viên có thể xem chi tiết tại file đính kèm thông báo này.

Sinh viên sẽ được tham gia phỏng vấn lần 1 và thi IQ vào ngày 24,25/6/2016, phỏng vấn lần 2 vào ngày 26/6/2016, hạn nộp đơn đăng ký: 24h ngày 22/6/2016. Địa điểm nộp hồ sơ trực tiếp tại: P204 tòa nhà T1 – Khoa Quốc tế – ĐH Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ Văn phòng hợp tác giữa Công ty Minami Fuji và ĐH Thái Nguyên, SĐT: 0985525291 (đ/c Hà) hoặc 01674644537 (đ/c Hoàng). chi tiết xin liên hệ Văn phòng hợp tác giữa Công ty Minami Fuji và ĐH Thái Nguyên, SĐT: 0985525291 (đ/c Hà) hoặc 0167464453

Mọi thắc mắc khác có thể liên hệ Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên – Trường ĐH Kinh tế và QTKD, Phòng 106 nhà hiệu bộ.

Fanpage: www.facebook.com/trungtamtuvansinhvien.tueba

ĐT: 02803 841161, DĐ: 0976588967 (gặp thầy Thái).

 

Nơi nhận:
– BGH (b/c);
– Các khoa chuyên môn(t/b);
– Website Nhà trường (đăng tải);
– Niêm yết các bảng tin;
– Lưu VT, TVSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ SV 

Trần Lương Đức