Thông báo Về việc tuyển dụng nhân sự của Tập đoàn Hoa Sen
01/08/2016 | 1549 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
Số: 1044/TB-ĐHKT&QTKD-TVSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái nguyên, ngày  15  tháng  12  năm 2015

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng nhân sự của Tập đoàn Hoa Sen  

Để tạo điều kiện cho sinh viên của Nhà trường có cơ hội phát triển việc làm sau khi tốt nghiệp, đồng thời khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường; căn cứ thông tin tuyển dụng của Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen. Nhà trường thông báo cho toàn thể sinh viên đã tốt nghiệp, sắp tốt nghiệp và những cá nhân có nhu cầu biết và tham gia chương trình tuyển dụng nhân sự của Tập đoàn trong năm 2015 và 2016.

Mọi thông tin về chương trình tuyển dụng, cách thức nộp hồ sơ và phiếu đăng ký dự tuyển của Tập đoàn Hoa Sen các bạn sinh viên có thể xem chi tiết tại file đính kèm thông báo này.

Lịch phỏng vấn tại Thái Nguyên:

– Thời gian: 14h00 – 17h00 ngày 22/12/2015.

– Địa điểm: Văn phòng Đại học Thái Nguyên.

Hotline tư vấn tuyển dụng chi tiết liên hệ với Ban Công tác HSSV.

ĐT: 0280 3652774, DĐ: 0916869526 (Gặp đ/c Dũng).

Website thông tin của Tập đoàn Hoa Sen: www.hoasengroup.vn

Mọi thắc mắc khác có thể liên hệ Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên – Trường ĐH Kinh tế và QTKD, Phòng 110 nhà hiệu bộ.

ĐT: 02803 841161, DĐ: 0976588967 (gặp đ/c Thái).

Nơi nhận:
– BGH (b/c);
– Các khoa chuyên môn(t/b);
– Website Nhà trường (đăng tải);
– Niêm yết các bảng tin;
– Lưu VT, TVSV.
 

TL. HIỆU TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ SV

(Đã ký)

Trần Lương Đức