Thông báo Về việc tổ chức chương trình “Giới thiệu cơ hội việc làm với Trường Hải Auto”
01/08/2016 | 1518 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD
Số: 277/TB-ĐHKT&QTKD-TVSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 16 tháng 4 năm 2015

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức chương trình “Giới thiệu cơ hội việc làm với Trường Hải Auto”

Để tạo điều kiện cho sinh viên của Nhà trường có cơ hội phát triển nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp; căn cứ công văn số 12/2015/THACOTN và thông báo tuyển dụng của Công ty CP Ô tô Trường Hải, cũng như nhu cầu về cung ứng việc làm cho sinh viên cuối khóa; Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên của Nhà trường tổ chức chương trình “Giới thiệu cơ hội việc làm với Trường Hải Auto” cho các sinh viên đã tốt nghiệp, sinh viên Khoá 8 sắp tốt nghiệp và các cá nhân khác có quan tâm.

Thời gian tổ chức: 07h30 ngày 23 tháng 4 năm 2015.

Địa điểm: Phòng 101 – Giảng đường GK1.

Đến tham dự chương trình các em sinh viên sẽ được nghe thông tin về chương trình tuyển dụng của Công ty CP Ô tô Trường Hải trong năm 2015, đồng thời các chuyên gia tuyển dụng sẽ trực tiếp tư vấn về các kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tư vấn về cách thức làm hồ sơ xin việc, cách trả lời phỏng vấn v.v…Ngay sau chương trình khai mạc các công ty sẽ trực tiếp tổ chức phỏng vấn tuyển dụng nhân viên.

Đối tượng tham gia là những sinh viên đã tốt nghiệp, sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, toàn thể sinh viên khóa K8, và những cá nhân khác có quan tâm.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ SV, P.110 nhà hiệu bộ, ĐT: 02803 841161, DĐ: 0976588967 (gặp đ/c Thái).

Thông báo này thay cho giấy mời tham dự.

Nơi nhận:
– Ban giám hiệu (b/c);
– Các khoa chuyên môn (p/h, t/b);
– Các Câu lạc bộ (tham gia);
– SV các lớp Khoá K8 (tham gia);
– Website Nhà trường (đăng tải);
– Niêm yết các bảng tin;
– Lưu VT; TVSV.
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TƯ VẤN & HỖ TRỢ SV
PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

Phạm Minh Hoàng