Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh 15 năm xây dựng và phát triển (02/8/2004-02/8/2019)
30/09/2019 | 5388 lượt xem

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

15 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

02/8/2004-02/8/2019

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh là một cơ sở giáo dục đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên, được thành lập theo Quyết định số 136/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 02/8/2004, trên cơ sở sáp nhập hai khoa Kinh tế Nông nghiệp thuộc Trường Đại học Nông lâm và Khoa Kinh tế Công nghiệp thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Đến nay, sau 15 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đã trở thành một trường đại học năng động, sáng tạo, tích cực hội nhập quốc tế và có uy tín ở trong và ngoài nước.

Với sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh hướng đến trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý có chất lượng, uy tín, đạt đến trình độ quốc tế.

Để thực hiện sứ mạng của mình trong những năm qua, Nhà trường đã xây dựng cơ cấu tổ chức, đội ngũ và cơ sở vật chất vững mạnh. Tính đến năm 2019, Nhà trường đã có 9 đơn vị chức năng, 7 khoa chuyên môn và 9 đơn vị hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu. Đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao, đa ngành, được đào tạo từ nhiều trường, viện trong nước và các nước trên thế giới. Tổng số cán bộ giảng viên năm 2019 là 433 cán bộ, giảng viên (315 giảng viên, 118 cán bộ). Nhà trường hiện có 10 phó giáo sư, 61 tiến sĩ, 283 thạc sĩ và 91 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh ở trong và ngoài nước. Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh hiện có 3 khu giảng đường với tổng diện tích 14.492 m2; 01 nhà làm việc – nghiên cứu với diện tích là 5000 m2. Thư viện của Trường hiện có tổng số sách đạt 41.104  cuốn. Đặc biệt gần 1.000 cuốn sách do mạng lưới giáo dục đại học Châu Á tài trợ. Ngoài ra, giảng viên và sinh viên Nhà trường được dùng chung Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên, một trong những thư viện hiện đại nhất ở Việt Nam hiện nay. Trường hiện quản lý 4 ký túc xá với tổng diện tích 9.308 m2.

Trong những năm vừa qua, Trường Đại học Kinh tế &QTKD đã có những chuyển biến căn bản về chất lượng giáo dục đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, hội nhập quốc tế, nắm bắt xu thế của thời đại, xây dựng tổ chức các ngành đào tạo mới đáp ứng đúng nhu cầu của xã hội. Nhà trường hiện có 11 ngành đào tạo cử nhân, trong đó 05 chương trình đào tạo chất lượng cao với với 90% số môn học được dạy bằng tiếng Anh; 04 chuyên ngành thạc sĩ và 02 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Ngoài ra, Nhà trường còn có 01 chuyên ngành đào tạo đại học, 2 chuyên ngành thạc sĩ và 2 chuyên ngành tiến sĩ liên kết với Trường Đại học Central Philippines. Các chương trình đào tạo của Nhà trường thường xuyên được đổi mới theo hướng đảm bảo chuẩn đầu ra và hướng tới kiểm định chất lượng quốc gia. Năm học 2018 – 2019, tổng quy mô đào tạo của Trường là 6.551 người học. 

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để nâng cao vị thế, uy tín của nhà trường, được xác định rõ trong sứ mạng, mục tiêu phát triển của nhà trường và được chỉ đạo triển khai tích cực nhiều giải pháp. Trong 15 năm xây dựng và phát triển, Trường đã và đang nghiên cứu hàng trăm đề tài khoa học và dự án các cấp, trong đó có 47 đề tài cấp Bộ, 23 đề tài cấp Tỉnh với tổng kinh phí hơn 21 tỷ đồng, 64 đề tài cấp Đại học Thái Nguyên, 602 đề tài cấp cơ sở, 312 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên. Trường đã công bố 1.556 bài nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín trong nước và quốc tế, trong đó có 30 bài nghiên cứu được công bố trên tạp chí nằm trong danh mục ISI, 18 bài nghiên cứu được công bố trên tạp chí nằm trong danh mục Scopus; Xuất bản được 9 số tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh có mã số ISSN (2525 – 2569) bằng 2 thứ tiếng Anh và Việt và nằm trong danh mục được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận.

Hoạt động hợp tác quốc tế được nhà trường chú trọng, coi đây là một trong những động lực thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và phát triển. Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh đã hợp tác với khoảng 50 đại học, viện nghiên cứu và tổ chức trên toàn thế giới như  Hoa Kỳ, Úc, Canada, Đức, Bỉ, Ba Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Lào, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Đài Loan…, đồng thời cung cấp các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, chương trình bằng kép, chương trình trao đổi sinh viên và các chương trình thực tập nghề nghiệp. Trường đã ký kết 84 biên bản ghi nhớ và biên bản thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài, mở ra những cơ hội phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa Nhà trường và các tổ chức, đơn vị trong khu vực và trên thế giới. Nhà trường đã phát triển các chương trình liên kết quốc tế từ hệ đại học đến tiến sĩ với các đối tác đến từ Hàn Quốc, Philippines, thu hút khoảng 800 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh theo học tại Nhà trường. Triển khai các chương trình liên kết đào tạo cử nhân dưới hình thức 2+2, 4+0 với Học viện Hồng Hà, Trung Quốc.

Hiện nay, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đang tiếp tục phấn đấu trở thành trường đại học nghiên cứu, có tính ứng dụng cao, đạt đến trình độ quốc tế. Trong thời gian tới, các hoạt động của trường sẽ tập trung theo hướng:

- Tiếp tục đổi mới quản trị đại học, chương trình đào tạo; không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, yêu cầu học tập của xã hội trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

- Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trình độ cao là điều kiện tiên quyết để nhà trường thực hiện được các mục tiêu đã đặt ra.

- Chủ động hội nhập quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ gắn liền với công bố các kết quả nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế uy tín.

- Tăng cường, nâng cấp cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng yêu cầu dạy và học của giảng viên và người học.

Hoạt động theo mô hình cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên, có tính tự chủ và trách nhiệm xã hội cao, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh có nhiều cơ hội phát triển với mục tiêu chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế. Với sự quyết tâm, đồng lòng, nhất trí của Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ, viên chức, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh nhất định thực hiện thắng lợi tầm nhìn, sứ mạng của Nhà trường như đã cam kết, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ nói riêng, cả nước nói chung, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

15 năm là một khoảng thời gian không dài trong lịch sử phát triển của một trường đại học. Nhưng kết quả đạt được trong 15 năm qua là thành công và niềm tự hào của thầy, trò Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên. Tập thể cán bộ viên chức và sinh viên Nhà trường đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức của giai đoạn “vạn sự khởi đầu nan”, tích cực chủ động, sáng tạo, tự chủ và hội nhập đưa Nhà trường tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc, từng bước xây dựng và khẳng định một thương hiệu mạnh, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai, xứng đáng là một cơ sở thành viên của Đại học trọng điểm quốc gia.

Thái Nguyên, ngày     tháng 9  năm 2019

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

PGS.TS. Trần Quang Huy